Nhiều doanh nghiệp tiếp tục được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết 2020


Ngày 10/8/2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 2533/BHXH-BT BHXH gửi cơ quan BHXH các địa phương hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Theo đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp tiếp tục được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, BHXH Việt Nam hướng dẫn về đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạp dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gặp khó khăn như sau:

Thứ nhất, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020.

Thứ hai, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4/5/2020 thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, ước đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, với 130.794 lao động; tổng số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 475 tỷ đồng.