Hải quan Bình Dương:

Nhiều giải pháp trong "chặng nước rút"

Hoàng Anh

Nắm 2019, Cục Hải quan Bình Dương được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 14.460 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 11/2019, đơn vị thu đạt 13.982 tỷ đồng, bằng 96,69% chỉ tiêu Bộ giao; bằng 90,79% chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị đề ra.

Công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan xuất nhập, khẩu hàng hóa
Công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan xuất nhập, khẩu hàng hóa

Quyết liết trong thu ngân sách

hông tin từ Cục Hải quan Bình Dương, tính đến ngày 15/11/2019 đơn vị đã thu được 13.982 tỷ đồng, đạt 96,69% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (14.460 tỷ đồng), tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018; đạt 90,79% chỉ tiêu phấn đấu (15.400 tỷ đồng). Kết quả này mang lại từ việc Hải quan Bình Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ nuôi dưỡng nguồn thu, làm tốt công tác thu hồi nợ, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan…

Trong những tháng đầu năm, Cục còn làm tốt công tác thu hồi nợ thuế quá hạn thông qua các biện pháp cưỡng chế dừng xuất nhập cảnh; trích tiền từ các tài khoản ngân hàng; thực hiện xóa nợ thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện (trong năm đã tiến hành thực hiện xóa nợ 04 Công ty với số nợ được xóa là gần 5 tỷ đồng; thu hồi nợ quá hạn của 01 công ty số tiền trên 1,16 tỷ đồng. Với kết quả này, Cục đã hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định số 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 của Tổng  cục Hải quan giao thu hồi là 2.327.518.355 đồng.

Song song với đó, công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Hải quan Bình Dương quyết liệt thực hiện. Với tình thần, kiên quyết không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, để hạn chế dần các sai phạm Cục Hải quan Bình Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, thường xuyên nhắc nhỡ cảnh báo sai phạm đi đôi với hướng dẫn thủ tục hải quan định kỳ.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Trong những tháng đầu năm, Cục đã phát hiện 1.735 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt 22.330.468.680 đồng.

Thực hiện Kế hoạch phê duyệt của Tổng cục Hải quan về công tác kiểm tra sau thông quan, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, sát sao chỉ đạo triển khai. Dó đó, công tác kiểm tra sau thông quan tại đơn vị được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Kết quả, tính đến ngày 15/11/2019, đơn vị đã thực hiện được 52 vụ, số thuế thu nộp NSNN qua công tác kiểm tra sau thông quan đạt 134,36 tỷ đồng, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2018 (43,4 tỷ).

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Bình Dương đặt ra giải pháp triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Cụ thể, Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch cải cách hành chính và hiện đại hóa giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo thực hiện đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa (thấp hơn mức ASEAN – 4); Thực thi nghiêm pháp luật hải quan, các cam kết và thông lệ quốc tế nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, đầu tư và đảm bảo quản lý nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đúng quy định; phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của Tỉnh và của Ngành.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách được giao, trong đó, đẩy mạnh các giải pháp hiệu quả nhằm thu hút DN mới về làm thủ tục hải quan để khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu ổn định; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát dữ liệu giá; nâng cao hiệu quả công tác tham vấn xác định giá; xem xét chặt chẽ việc cấp Danh mục miễn thuế và áp dụng thuế xuất đối với hàng hóa có C/O; rà soát, thống nhất việc áp mã HS trên chương trình SLXNK; thực hiện đúng quy định đối với công tác hoàn thuế, xét miễn thuế, thoái trả tiền thuế cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo công tác thu đúng thu đủ, chống thất thu thuế; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thu qua ngân hàng nhằm đảm bảo công tác thu thuế được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; Tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng; Thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống phát sinh nợ xấu.

Tăng cường kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, hàng giả và vi phạm sở hữa trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, để thông tin, tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật. Từ đó, trao đổi, nắm bắt thông tin và hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.