Nhiều hoạt động đào tạo về quản trị công ty sẽ tiếp tục được HNX triển khai

PV.

(Tài chính) Ngày 11/9/2014, Hội đồng tư vấn về quản trị công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ họp phiên thứ hai để xem xét về chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch” 2014. Hội đồng dự kiến sẽ bàn thảo tổ chức các chương trình đào tạo quản trị công ty năm 2014 và các kế hoạch triển khai.

Thời gian qua, HNX đã có nhiều hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng quản trị công ty, góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững. Nguồn: HNX
Thời gian qua, HNX đã có nhiều hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng quản trị công ty, góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững. Nguồn: HNX

Chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch” của HNX là hoạt động thường niên của Sở nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết nâng cao ý thức và cải thiện tình hình quản trị công ty. Việc tôn vinh những doanh nghiệp điển hình minh bạch thông tin có tác dụng động viên, khích lệ những doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời tạo ra hiệu ứng tích cực trong các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Thông qua chương trình này, HNX cũng muốn tìm hiểu và phát hiện những vấn đề đang tồn tại trong hoạt động quản trị công ty nói chung và minh bạch công bố thông tin nói riêng của các doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX để tìm các biện pháp khắc phục thích hợp, thúc đẩy quản trị công ty của các doanh nghiệp.

Trong quá trình đánh giá, Sở đã ghi nhận một số vấn đề nổi cộm trong hoạt động quản trị công ty và minh bạch công bố thông tin liên quan đến vai trò độc lập của đơn vị kiểm toán, vai trò của các bên liên quan, cơ cấu quản trị của công ty. Ngay cả việc công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị công ty thông qua các báo cáo quản trị và báo cáo thường niên của doanh nghiệp hay nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông nội bộ và người có liên quan cũng còn nhiều bất cập.

Kết quả đánh giá của chương trình sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp niêm yết cũng như cơ quan quản lý, cơ quan vận hành thị trường trong việc đánh giá tình hình quản trị công ty của doanh nghiệp, qua đó có các giải pháp hiệu quả để khắc phục những điểm chưa thực hiện tốt.

Đây cũng là chương trình tổng thể duy nhất xác định các vấn đề về quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết trên HNX, từ đó làm cơ sở để xây dựng bộ quy tắc quản trị công ty tiếp cận với thông lệ quốc tế cũng như là cơ sở xây dựng chỉ số quản trị công ty (CG) trên HNX trong thời gian tới.

Các chương trình đào tạo về quản trị công ty được Sở phối hợp các đơn vị triển khai từ năm 2010 với các chủ đề khác nhau nhằm thúc đẩy các lĩnh vực công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết thông qua các hội thảo đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng về quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết trên HNX; tổ chức các đoàn doanh nghiệp niêm yết đi học tập kinh nghiệm quản trị công ty ở nước ngoài.

Trong kỳ họp lần này, HNX cũng xin ý kiến Hội đồng tư vấn về mặt chuyên môn để xuất bản Sổ tay Quản trị công ty. Đây sẽ là cẩm nang dành cho các doanh nghiệp nhằm hướng tới quản trị công ty tốt.

Để các doanh nghiệp niêm yết minh bạch thông tin còn cần sự nỗ lực và hợp tác từ nhiều phía. Nhưng với những kết quả bước đầu đạt được trong việc nâng cao ý thức cho các doanh nghiệp, mà trước hết là các doanh nghiệp niêm yết, có thể thấy rằng chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch” của HNX đã được công chúng đầu tư và các doanh nghiệp đón nhận một cách tích cực.