Nhìn lại hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2018

PV.

Trong năm 2018, nhiều chỉ số cơ bản và cân đối vốn của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam cải thiện rõ rệt. Các số liệu đều cho thấy, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng ổn định, Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tiếp tục được cải thiện, Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ…

Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank
Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank

Tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng tăng khoảng 11,5%

Đánh giá hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2018, Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, trong năm 2018, tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2017.

Trong đó, tổng tín dụng ước tăng khoảng 14-15% (năm 2017 tăng 17,6%) - mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm gần đây, nhưng phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo các TCTD báo cáo, dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 16,6% tổng tín dụng của toàn hệ thống. Dư nợ cho vay phục vụ đời sống chiếm 18,8% tổng dư nợ của hệ thống TCTD. 

Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ ở mức 2,4%

Theo nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu, hệ thống TCTD xử lý được khoảng 30% nợ xấu xác định tại thời điểm 15/8/2017.

Cụ thể, theo báo cáo từ các TCTD, tỷ lệ nợ xấu năm 2018 giảm nhẹ ở mức 2,4% so với cuối năm 2017 (năm 2017: 2,5%). Dự phòng rủi ro tín dụng tăng khoảng 30,1% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo cải thiện lên mức 78,2% (năm 2017: 65,4%).

Trong khi đó, giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm 2017 (không bao gồm nợ bán cho VAMC). Trong đó, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 59,8%; thu nợ từ khách hàng chiếm 33,2%; bán phát mại tài sản chiếm 3%, còn lại bằng các hình thức khác. Một số NHTM đã tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC hoặc chủ động mua lại các khoản nợ đã bán cho VAMC để tự xử lý.

Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng ổn định

Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng ổn định so với năm 2017. Vốn huy động ước tăng 15% so với năm 2017 (năm 2017 tăng 14,6%).

Đáng chú ý là năm 2018, tình hình huy động vốn ngoại tệ tăng mạnh. Vốn huy động ngoại tệ tăng khoảng 17% (năm 2017: 2,1%), chiếm 9,9% tổng vốn huy động. Vốn huy động VND tăng khoảng 14,3%, chiếm 90,1% tổng vốn huy động. 

Thanh khoản của hệ thống TCTD ổn định

Thanh khoản của hệ thống TCTD ổn định, do vốn huy động tăng trưởng ổn định trong khi tín dụng tăng thấp hơn so với các năm trước. Cuối năm 2018, tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) bình quân của hệ thống là khoảng 87,5% (năm 2017: 87,8%).

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn bình quân giảm xuống còn 28,7% (năm 2017: 30,4% ). Các NHTM chủ động cơ cấu lại kỳ hạn huy động và cho vay để đáp ứng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dưới 40% từ 1/1/2019.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tiếp tục được cải thiện

Theo cáo cáo, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) bình quân của hệ thống TCTD được cải thiện. CAR toàn hệ thống đạt 11,1%, do vốn tự có tăng 12,2%, trong khi tổng tài sản có rủi ro tăng thấp hơn (khoảng 10,8%). Tỷ lệ vốn cấp 1/tổng tài sản có hệ số rủi ro là 8,8% (năm 2017 là 7,8%). 

Thực tế cũng cho thấy, năm 2018, kết quả kinh doanh của các TCTD tăng trưởng khả quan. Lợi nhuận sau thuế ước tăng khoảng 40% so với năm 2017 (năm 2017 tăng 52,3%). Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục được cải thiện, ROA ước đạt 0,9% (năm 2017: 0,73%), ROE ước đạt 13,6% (năm 2017: 11,22%).