Những cá nhân nào không cần phải quyết toán thuế TNCN?

PV.

Hiện nay, toàn ngành Thuế đang nỗ lực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế 2016. Để người nộp thuế cập nhật một cách chính xác nhất về các vấn đề liên quan tới quyết toán thuế, chiều ngày 14/3/2017, Tổng Cục Thuế phối hợp với Hệ thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1 tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016”.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại buổi giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Duy Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế TNCN - Tổng cục Thuế đã hướng dẫn nhiều nội dung liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân như: đối tượng phải quyết toán thuế TNCN, nơi nộp hồ sơ quyết toán, hình thức quyết toán thuế, đối tượng giảm trừ gia cảnh, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế và cách thức hoàn thuế thu nhập cá nhân. Những cá nhân sau không cần phải quyết toán thuế TNCN... Trong đó, Ông Nguyễn Duy Minh đã giải đáp cụ thể về những cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN. Theo đó, những đối tượng được xác định cụ thể như sau:

Một là, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Hai là, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Ba là, cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.