Những mã chứng khoán nào đủ điều kiện lọt rổ chứng quyền có đảm bảo?

Theo Hà Phương/enternews.vn

Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK), đến nay đã có 24 mã đã đáp ứng đủ điều kiện để được lọt rổ chứng quyền có đảm bảo (CW) dự kiến ra mắt vào ngày 28/6 tới.

Để có thể phát hành CW, các công ty chứng khoán phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí như vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên, không có lỗ lũy kế... Nguồn: Internet
Để có thể phát hành CW, các công ty chứng khoán phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí như vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên, không có lỗ lũy kế... Nguồn: Internet

FGAG

Đến thời điểm này đã có 24 mã chứng khoán đáp ứng đủ các tiêu chí lọt rổ CW. 

Điều kiện lọt rổ CW

Theo quy định hiện hành, để lọt rổ CW, cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE phải đáp ứng các tiêu chí: Thuộc rổ chỉ số VN30 hoặc HNX30 hoặc chỉ số tương đương thay thế (trong trường hợp tổ chức lại các Sở giao dịch chứng khoán); Giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét từ 5.000 tỷ đồng trở lên; Tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng gần nhất tối thiểu đạt 25% số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bình quân trong 6 tháng gần nhất, hoặc giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng từ 50 tỷ đồng/ngày trở lên...

Ngoài ra, các cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng từ 20% trở lên, thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên (trường hợp cổ phiếu chuyển sàn niêm yết thì thời gian niêm yết được tính là tổng thời gian niêm yết của cả hai Sở giao dịch chứng khoán cộng lại) và kết quả hoạt động kinh doanh phải có lãi hoặc không có lỗ lũy kế mới được xét cấp CW.

Theo UBCK, đây là các tiêu chí bắt buộc đối với cổ phiếu cơ sở muốn lọt vào rổ CW. Đến thời điểm này đã có 24 mã chứng khoán đáp ứng đủ các tiêu chí trên. 

Tiêu chí phát hành CW

Theo thông báo của HOSE, đến thời điểm này mới có khoảng 7/10 công ty chứng khoán đăng ký tham gia phát hành CW. Trong đó, hầu hết đều là các công ty góp mặt trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất.

Theo yêu cầu của HOSE, để có thể phát hành CW, các công ty chứng khoán phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí như vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên, không có lỗ lũy kế, được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, không bị cảnh báo, tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, báo cáo tài chính của năm liền trước đã được kiểm toán … 

Ngoài ra, công ty chứng khoán còn phải ký quỹ với giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu 50% giá trị chứng quyền dự kiến chào bán, phải thực hiện phòng ngừa rủi ro theo phương án đã được UBCK Nhà nước chấp thuận và chịu sự giảm sát, báo cáo thường xuyên với sàn HOSE, có nghĩa vụ đóng vai trò tạo lập thị trường bắt buộc cho CW đã phát hành.

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường- UBCK cho biết, hiện công tác chuẩn bị của cơ quan quản lý, cũng như các thành viên thị trường cho sự ra đời của CW đã sẵn sàng. Trong đó, UBCK, HOSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã hoàn thiện bộ Quy chế hướng dẫn về CW, đồng thời hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ giao dịch CW. Hiện Bộ Tài chính cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn về chế độ kế toán và chính sách thuế liên quan đến CW.

Do hoạt động giao dịch CW tương tự như giao dịch cổ phiếu cơ sở, nên đối với các công ty chứng khoán là tổ chức phát hành, ngoài hệ thống giao dịch, còn cần phải đầu tư hệ thống phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro...