Những sự kiện nổi bật của ngành Dự trữ Quốc gia

Lê Văn Hùng - Văn phòng Tổng cục DTNN

(Tài chính)Năm 2014 là năm Chính phủ đã thực hiện thành công việc điều hành tổng thể các chính sách vĩ mô để nhằm ổn định nền kinh tế và đảm bảo về an sinh xã hội. Góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ này, đó chính là sự tập trung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG).

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chọn ra 03 sự kiện nổi bật đối với ngành DTNN trong năm 2014 như sau:

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Những sự kiện nổi bật của ngành Dự trữ Quốc gia - Ảnh 1 
 

Tổ chức cấp gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chính sách an sinh xã hội rất hợp lòng dân

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, Tổng cục DTNN đã chủ động trình Bộ Tài chính đôn đốc, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương khẩn trương thực hiện công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu để Bộ Tài chính ra quyết định xuất cấp hỗ trợ gạo cho các địa phương, bảo đảm thời gian học kỳ I năm học 2014-2015. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban ngành tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh.
Kết quả đạt được: Gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ đã được vận chuyển, giao nhận đến các vùng, miền khó khăn của đất nước, đảm bảo về số lượng, chất lượng và thời gian theo đúng quy định; chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh là một chủ trương, chính sách lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ tới sự nghiệp phát triển giáo dục, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Việc triển khai chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh năm học vừa qua đã được nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá đây là chính sách an sinh xã hội rất hợp lòng dân, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn về ngân sách. Chính sách này mang ý nghĩa chính trị hết sức to lớn, việc hỗ trợ gạo cho học sinh có hoàn cảnh điều kiện khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ  đã góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện cho các em học sinh được cắp sách đến trường, được học tập để trở thành những người có ích cho đất nước trong tương lai.

2. Công nghệ bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp, thay thế hoàn toàn công nghệ bảo quản thoáng tự nhiên

 Những sự kiện nổi bật của ngành Dự trữ Quốc gia - Ảnh 2

Công nghệ bảo quản tiên tiến đem lại hiệu quả cao, kéo dài thời gian bảo quản,

tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị thương phẩm của lương thực.

Công nghệ bảo quản hàng hóa nói chung, lương thực nói riêng là vấn đề then chốt đối với ngành dự trữ nhằm gìn giữ một lượng hàng hóa lớn đảm bảo chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và dịch bệnh; phục vụ quốc phòng và an ninh. Để khắc phục vấn đề trên, những năm qua Tổng cục DTNN luôn khuyến khích tạo điều kiện cho cá nhân, đơn vị trong ngành triển khai thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học, mà chủ yếu là khoa học ứng dụng để tìm tòi những công nghệ bảo quản tiên tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và điều kiện cơ sở vật chất của ngành. Với thế mạnh là điều kiện thí nghiệm có sẵn về kho tàng, kinh nghiệm thực tế được tích lũy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số kết quả nghiên cứu về công nghệ bảo quản lương thực đã đạt được những thành công nhất định, đem lại hiệu quả cao, kéo dài thời gian bảo quản, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị thương phẩm của lương thực.

Năm 2014, công nghệ bảo quản thóc chuyển đổi 100% từ bảo quản thoáng tự nhiên sang bảo quản kín trong điều kiện áp suất thấp theo 2 phương thức đổ rời hoặc đóng bao đã được áp dụng. Việc chuyển đổi từ bảo quản thoáng phụ thuộc điều kiện môi trường sang bảo quản kín đã hoàn toàn chủ động được trong quá trình bảo quản.

Hiện nay, thóc DTQG bảo quản an toàn lên tới 30 tháng. Với công nghệ này, tỷ lệ hao hụt trong bảo quản thóc giảm một cách đáng kể, tỷ lệ hao hụt giảm từ 2,4% cho phép trong bảo quản thoáng xuống 1,4% trong bảo quản áp suất thấp. Đây được cho là bước hoàn thiện về công nghệ bảo quản thóc, đánh dấu sự nỗ lực của Tổng cục DTNN trong việc nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào bảo quản hàng DTQG.

3. Quy hoạch chi tiết trụ sở làm việc của hệ thống Dự trữ Nhà nước đến năm 2020

Những sự kiện nổi bật của ngành Dự trữ Quốc gia - Ảnh 3
 

Tổng cục DTNN chủ động trong triển khai cải tạo, xây dựng

 các kho dự trữ nhằm tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác.

Hầu hết hệ thống trụ sở làm việc, kho dự trữ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục DTNN đều được xây dựng từ những năm 1970, do đó đã xuống cấp trầm trọng, cần phải cải tạo và xây mới lại. Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về việc xây quy hoạch chi tiết trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính đến năm 2020, trong đó có quy hoạch chi tiết trụ sở làm việc của hệ thống DTNN. Tổng cục DTNN đã khẩn trương tiến hành xây dựng, từ việc rà soát, hiệu chỉnh, tổng hợp hệ thống trụ sở làm việc của Tổng cục DTNN, từ kết quả này, Tổng cục đã bảo vệ thành công trước các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính. Ngày 10/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2904/2014/QĐ-BTC về việc phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của hệ thống DTNN đến năm 2020. Quyết định phê duyệt quy hoạch này sẽ giúp Tổng cục DTNN chủ động trong triển khai cải tạo, xây dựng các trụ sở làm việc, kho dự trữ nhằm tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác, cống hiến cho đơn vị.