Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu:

Những thành công trong cải cách, hiện đại hóa

Bài đăng sách "Gương sáng, việc hay ngành Tài chính"

Trải qua 25 năm phát triển và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định mục tiêu: Xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa; hiện đại hoá các quy trình nghiệp vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính công khác an toàn, hiệu quả.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận danh hiệu thi đua xuất sắc.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận danh hiệu thi đua xuất sắc.

Xuất phát từ mục tiêu tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và phân chia cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ theo quy định của Bộ Tài chính và của Hội đồng nhân dân các cấp, ngay từ đầu năm 2005, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai thí điểm chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc thu nộp thuế bằng tiền mặt và trao đổi dữ liệu thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế-Kho bạc-Tài chính theo mô hình “một cửa”.

Đến năm 2006, cùng với toàn hệ thống KBNN, đơn vị đã triển khai thanh toán điện tử trong toàn đơn vị. Đến đầu năm 2009, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục chủ động đề xuất với KBNN và phối hợp cùng Công ty FPT nâng cấp ứng dụng Chương trình thu thuế trực tiếp để triển khai chương trình Quản lý thu nộp NSNN (TCS), ứng dụng vào tất cả các hoạt động nghiệp vụ thu NSNN và các khoản thu phạt vi phạm hành chính bằng tiền mặt, chuyển khoản.

KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thành công việc phối hợp thu NSNN giữa KBNN - Thuế với các ngân hàng thương mại (NHTM) nơi các đơn vị KBNN mở tài khoản hoạt động tại địa phương trên cơ sở kết nối dữ liệu điện tử trao đổi số thu NSNN giữa các đơn vị tham gia. Công tác này đã mang lại hiệu quả cao trong việc tập trung nguồn thu NSNN cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ với NSNN như: có thể nộp thuế tại nhiều địa điểm khác nhau hoặc có thể tự trích tài khoản mở tại NHTM để nộp thuế bằng chuyển khoản và người nộp thuế chỉ cần lập 1 liên bảng kê nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và chứng từ thu Giấy nộp tiền vào NSNN được in trực tiếp từ chương trình quản lý thu nộp NSNN.

Đối với việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Các chứng từ thu nộp NSNN hàng ngày đều được cán bộ KBNN lập và in từ chương trình TCS, cuối ngày kết xuất dữ liệu, hạch toán vào chương trình TCS, từ đó được chuyển vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Vì vậy, nguồn thu NSNN được hạch toán đầy đủ, kịp thời, phân chia chính xác cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định.

Cùng với cả nước, vào tháng 11/2010, TABMIS thuộc Dự án Cải cách quản lý tài chính công của Bộ Tài chính được Ban Triển khai TABMIS chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính, các đơn vị trong ngành Tài chính (Cục Thuế, Hải quan tỉnh) và các NHTM nơi KBNN mở tài khoản hoạt động tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Đây được xem là khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý quỹ NSNN.

Thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; trên cơ sở thỏa thuận hợp tác thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) giữa KBNN và các NHTM, trong năm 2014, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp tục cùng với ngân hàng BIDV và Agribank trên địa bàn phối hợp, tập trung triển khai hệ thống TTSPĐT và phối hợp thu NSNN theo nguyên tắc kết nối và truyền, nhận thông tin, dữ liệu điện tử về các giao dịch thu, chi phát sinh trên tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu, tài khoản tiền gửi của các đơn vị KBNN tại các chi nhánh NHTM.

Việc điện tử hóa giao dịch thanh toán, sử dụng chữ ký số và thanh toán online theo mỗi giao dịch thu, chi NSNN nói riêng và các giao dịch thanh toán của KBNN nói chung đã thay thế hoàn toàn phương thức thanh toán thủ công bằng chứng từ giấy theo phiên giao dịch trước đây giữa KBNN huyện, thành phố với các NHTM. Phương thức thanh toán hiện đại này làm giảm đáng kể lao động thủ công trong các khâu của công tác kế toán, thanh toán của KBNN và các NHTM, qua đó, góp phần tập trung kịp thời, đầy đủ các khoản thu NSNN, đáp ứng nhanh, chính xác các khoản chi của NSNN và giao dịch của các đơn vị sử dụng NSNN, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Hệ thống TTSPĐT và phối hợp thu NSNN được triển khai thành công đã góp phần quan trọng để các đơn vị KBNN huyện, thành phố và các NHTM tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính. Việc cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính đã làm giảm thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Kết nối điện tử giữa KBNN, NHTM và cơ quan thu đã góp phần làm giảm các thủ tục và thời gian kê khai, ghi chép thủ công của người nộp thuế; đẩy nhanh tiến độ trao đổi thông tin điện tử về thu NSNN để kịp thời thông quan, xác nhận tình hình nộp thuế để trừ nghĩa vụ nợ thuế cho người nộp thuế.

Ngoài ra, hệ thống TTSPĐT và phối hợp thu NSNN được triển khai thành công trên địa bàn sẽ tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện các nội dung cải cách khác như mở rộng các khả năng kết nối và tạo điều kiện phát triển dịch vụ thanh toán với NSNN thông qua các kênh thanh toán như Internetbanking, thu qua các máy chấp nhận thẻ (POS)…, tạo điều kiện thuận tiện cho người nộp thuế, từ đó tập trung nhanh, đầy đủ, các nguồn thu NSNN, góp phần giảm thất thu NSNN; từ đó tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của Chính phủ trong quá trình hiện đại hóa phương thức thanh toán phù hợp với thông lệ quốc tế trong tương lai.

Hiện nay, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai hiệu quả hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu trên cơ sở tài khoản của KBNN tỉnh mở tại NHNN. Việc triển khai TTSPĐT và phối hợp thu NSNN thành công tại địa phương giúp cho ngân quỹ Nhà nước nhanh chóng được tập trung về tài khoản của Sở Giao dịch KBNN tại từng NHTM Trung ương. Chính vì vậy đã nâng cao được khả năng thanh khoản của toàn hệ thống KBNN đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chi tiêu của NSNN và các đơn vị giao dịch, làm tiền đề cho công tác cải cách quản lý ngân quỹ theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngoài việc triển khai kịp thời và có hiệu quả các Chương trình của toàn hệ thống, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai nhiều chương trình ứng dụng do đơn vị tự xây dựng đã được sử dụng hàng ngày trong hoạt động tác nghiệp như Chương trình quản lý văn thư, Trang Thông tin điện tử nội bộ (forum) của KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được lãnh đạo chính quyền địa phương và cấp trên ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc áp dụng CNTT điện tử vào hoạt động tại đơn vị.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cải cách hành chính và hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã xác định: con người luôn là nhân tố quyết định sự thành công, thắng lợi trong việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra nên rất coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, các kiến thức về lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... luôn là nhiệm vụ hàng đầu, trước mắt cũng như lâu dài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tập huấn, thảo luận theo chuyên đề, hướng dẫn phổ biến các văn bản mới trong các buổi sinh hoạt hàng tuần, đưa thông tin lên trang thông tin nội bộ... đem lại những hiệu quả rất thiết thực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng các chương trình quản lý do KBNN cấp trên triển khai và đơn vị tự xây dựng vào các mặt hoạt động của đơn vị; đề ra những giải pháp thiết thực để đẩy nhanh việc thực hiện cơ chế thanh toán điện tử hiện đại, trở thành một trong những đơn vị KBNN thực hiện cơ chế KBNN điện tử đầu tiên trong cả nước với những công tác trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu ngày càng cao nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, cùng với hệ thống KBNN hoàn thành xuất sắc yêu cầu hiện đại hóa hoạt động KBNN.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC; nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại các Phòng, các KBNN trực thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được cập nhật, niêm yết, công bố công khai tại Sảnh giao dịch bằng Bảng điện tử và trên Trang điện tử của đơn vị; Thường xuyên rà soát TTHC để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định không phù hợp, nhằm giảm chi phí về thời gian và tài chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN.

Thứ ba, duy trì phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và các NHTM thực hiện tốt công tác phối hợp thu NSNN trên hệ thống chương trình cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung để đẩy nhanh tiến độ tập trung nguồn thu cho NSNN đúng quy định. Nghiêm túc thực hiện quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu. Tiến tới áp dụng cơ chế xử lý chứng từ điện tử và chữ ký số trong quan hệ giao dịch thanh toán với các đơn vị có liên quan đối với tất cả các khoản thu chi phát sinh qua hệ thống KBNN trong tương lai gần.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị; duy trì áp dụng các hệ thống chương trình ứng dụng vào hoạt động nghiệp vụ như chương trình thanh toán điện tử Kho bạc, chương trình TABMIS, TCS, BMS, chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, chương trình TTSPĐT, chương trình quản lý vốn đầu tư xây dựng, quản lý kho quỹ và các chương trình ứng dụng hoạt động nội bộ như kế toán nội bộ tập trung, quản lý tài sản nội ngành, quản lý văn thư, lưu trữ nội bộ… Trong năm 2015, cùng với cơ quan Công an tỉnh triển khai và hoàn thành việc ứng dụng kết nối dữ liệu thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo Dự án “Xây dựng cơ sở phầm mềm quản lý thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực an toàn giao thông tại địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 11/9/2014.