Huy động 2.779 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo HNX

Ngày 14/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn 5 năm (2.500 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.231 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,57-7,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 07/10/2015).

Phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động được 179 tỷ đồng với lãi suất 6,65%/năm.

Phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,65%/năm. Kết quả, huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 101.552,51 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.