Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020

Theo Linh Lam/Forbes/ndh.vn

Trong danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất năm 2020 do Forbes công bố, có 6 thương hiệu xa xỉ bao gồm Louis Vuitton; Gucci; Hermès; Chanel; Cartier và Rolex.

 

 

Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 1

Louis Vuitton

Xếp hạng trong Top 100: 9

Giá trị thương hiệu: 47,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 20% (Ảnh: Bloomberg)

Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 2

Gucci

Xếp hạng trong Top 100: 31

Giá trị thương hiệu: 22,6 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 22% (Ảnh: Bloomberg)

Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 3

Hermès

Xếp hạng trong Top 100: 32

Giá trị thương hiệu: 21,6 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 19% (Ảnh: Bloomberg)

Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 4

Chanel 

Xếp hạng trong Top 100: 52

Giá trị thương hiệu: 12,8 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 42% (Ảnh: Bloomberg)

Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 5

Cartier

Xếp hạng trong Top 100: 56

Giá trị thương hiệu: 12,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 14% (Ảnh: Bloomberg)

Những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 6

Rolex

Xếp hạng trong Top 100: 80

Giá trị thương hiệu: 9,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 5% (Ảnh: Hodinkee)