Niêm yết giá theo đơn vị “K” chưa phù hợp với pháp luật hiện hành


Việc niêm yết giá theo đơn vị “K” của nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và mua bán trên thị trường hiện nay chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Nhiều nơi niêm yết giá theo đơn vị “K”. Nguồn: internet
Nhiều nơi niêm yết giá theo đơn vị “K”. Nguồn: internet

Gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Long An phản ánh, hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và mua bán trên thị trường và trên các trang mạng quảng cáo, thường niêm yết giá bán là “K” (chẳng hạn 50k, 100k) mà không sử dụng đúng tên tiền đồng Việt Nam, ký hiệu là ”VND”- là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để niêm yết giá bán. Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý, xử phạt tình trạng này.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Giá, niêm yết giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá quy định, đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng...

Như vậy, việc niêm yết giá theo đơn vị “K” là chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng. Theo Bộ Tài chính, hệ thống pháp luật về giá đã quy định đầy đủ về cách thức niêm yết giá và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá (Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn).

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, việc kiểm tra niêm yết giá được các cơ quan quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan chú trọng triển khai, lồng ghép với nhiều hoạt động kiểm tra, thanh tra khác.

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể hơn đối với các biện pháp thanh tra, kiểm tra, các chế tài về việc niêm yết giá chưa đúng quy định pháp luật. Qua đó, làm cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.