Nửa đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước đạt 57,7% dự toán

Trần Huyền

Theo Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhiều địa phương tăng trưởng thu

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ đà phục hồi khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, các chính sách tài khóa, tiền tệ đã thực hiện trong phòng chống dịch và hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân đã phát huy hiệu quả, thu nội địa 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 55,9% dự toán, tăng 13,1%.

Theo Vụ Ngân sách Nhà nước, 10/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ thu dự toán (trên 50%). Các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt trên 52% dự toán và tăng trên 18% so với cùng kỳ, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 52,9% dự toán, tăng 18,2%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,1% dự toán, tăng 18,5%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 58,7% dự toán, tăng 38,2%...

Trong 6 tháng đầu năm, có 60 địa phương thu đảm bảo tiến độ dự toán (trên 50%), trong đó có 47 địa phương thu đạt trên 55% dự toán; 03 địa phương có số thu đạt dưới 50% ngoài ra, nhiều địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở một số địa phương trọng điểm kinh tế, tập trung các khu công nghiệp lớn, nếu không sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế và kết quả thu ngân sách nhà nước trong các tháng tiếp theo.

Bên cạnh thu nội địa, trong tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, thu từ dầu thô ước đạt 79,8% dự toán, giảm 13,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 68,8% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

Ưu tiên bố trí kinh phí cho phòng, chống dịch

Cùng với thu ngân sách, công tác chi ngân sách nhà nước cũng được triển khai hiệu quả. Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, chi ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 694,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 28,1%; chi trả nợ lãi đạt 51,6%; chi thường xuyên đạt 48,3% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, Trung ương đã chi gần 2,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, gồm: bổ sung 1.799 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để mua vắc xin (1.237 tỷ đồng) và mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (562 tỷ đồng); hỗ trợ 376 tỷ đồng cho các địa phương. Đồng thời, đã xuất cấp 15,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân.

Bám sát tiến độ thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn, đồng thời góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.