Nửa đầu năm, ngành Hải quan đã hoàn thành 51,57% dự toán thu ngân sách

PV.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Hải quan trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 51,57% dự toán được giao năm 2018.

Toàn ngành Hải quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp. Nguồn: internet
Toàn ngành Hải quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, số thu NSNN của ngành Hải quan trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 145.934 tỷ đồng, bằng 51,57% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ xăng dầu đạt 19.500 tỷ đồng, thu từ hàng hóa khác đạt 126.434 tỷ đồng.
Năm 2018, Tổng cục Hải quan được giao thu NSNN là 283.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 23.584 tỷ đồng. Chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao là 293.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 24.416 tỷ đồng cao hơn dự toán 3,52%.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp thu NSNN theo Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Đồng thời, căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021 để đánh giá khả năng thu NSNN năm 2018 của từng đơn vị, nắm rõ các yếu tố tăng giảm ảnh hưởng đến thu NSNN tại địa bàn mình phụ trách.
Đặc biệt, toàn ngành Hải quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại trong những tháng cuối năm 2018.