Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2020-2021

Huy Anh

Đây là mục tiêu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đặt ra trong công tác tổ chức, thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của Ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.
Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của Ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Ngày 19/8/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nội dung về BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT HSSV và đem lại kết quả tích cực.

Năm học 2019-2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Để công tác này tiếp tục đạt hiệu quả, năm học 2020 - 2021 phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn, trong đó giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng… phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Thứ hai, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV; tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học 2020-2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh dưới nhiều hình thức.

Thứ ba, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định.

Thứ năm, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức hội - đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021.

Ngoài thực hiện tốt các nội dung trên, BHXH Việt Nam cho rằng, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của Ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo.