Tỉnh Bạc Liêu:

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư công 3.341.089 triệu đồng, trong 10 tháng năm nay tỉnh đã giải ngân 1.601.191 triệu đồng, đạt 47,92% kế hoạch.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, nguồn ngân sách địa phương 2.128.150 triệu đồng, giải ngân 1.145.872 triệu đồng, đạt 53,84% kế hoạch; vốn hỗ trợ mục tiêu 922.918 triệu đồng, giải ngân 390.639 triệu đồng, đạt 42,33% kế hoạch.

Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 72.678 triệu đồng, chưa giải ngân; vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) 217.343  triệu đồng, giải ngân 64.680 triệu đồng, đạt 29,76% kế hoạch…

Nhìn chung, các cấp, các ngành, chủ đầu tư đã quan tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần ngân cao tỷ lệ giải ngân đạt 47,92% (tăng 7,92% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, qua tổng hợp từ ngày 30/9 đến nay chỉ giải ngân thêm  khoảng 7%.

Tại hội nghị, các ngành, địa phương và Ban quản lý các dự án đã báo cáo, phân tích các khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân VĐTC. Trong đó, phần nhiều là vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thủ tục hành chính, năng lực nhà thầu…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương và các Ban xây dựng cơ bản cần quyết liệt và khẩn trương trong giải ngân VĐTC với mục tiêu là phấn đấu đạt 95% như chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng với đó, phải xem xét, lựa chọn nhà thầu có năng lực tài chính, có tâm huyết và muốn làm thật. Phải xem việc xây dựng công trình là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì đó là những công trình phục vụ cho nhân dân và được nhân dân mong đợi. Tăng cường hơn nữa công tác phối - kết hợp giữa các ngành, địa phương và chủ đầu tư trong công tác GPMB…

Theo L.D/ Báo Bạc Liêu