Phát hành Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo thoibaotaichinhvietnam.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa ra Quyết định 2877/QĐ-TCHQ ban hành Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam năm 2016, với nhiều thông tin bổ ích quý giá cho hoạt động điều hành của Chính phủ, bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp (DN)...

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: PV.
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: PV.

Niên giám được phát hành song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) với thông tin về hoạt động XNK giữa Việt Nam với gần 200 thị trường là đối tác thương mại chủ yếu của nước ta. Thông tin về hoạt động XNK được xây dựng, phục vụ tra cứu theo mã số HS (6 số).

Bên cạnh thông tin về các thị trường, nhóm hàng hóa XNK trong năm, trong Niên giám, Tổng cục Hải quan còn đưa ra phân tích, đánh giá về hoạt động XNK của nước ta và môi trường thương mại thế giới năm 2016.

Niên giám thống kê hàng hóa XNK là cơ sở để Chính phủ, các bộ, ngành dẫn chiếu tham khảo, tham mưu về chính sách kinh tế đối ngoại của Chính phủ và các nhu cầu khác của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê; đồng thời phục vụ nhu cầu tìm hiểu, phát triển thị trường XNK của các DN, hiệp hội DN có quan tâm…

Trên thực tế, việc xây dựng và ban hành bản chi tiết Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam được Tổng cục Hải quan thực hiện từ năm 1998. Đến năm 2011, Tổng cục Hải quan phát hành thêm ấn phẩm Niên giám tóm tắt, phát hành trước bản chi tiết và cũng thực hiện bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh với những thông tin về các thị trường, nhóm hàng XNK chủ yếu.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu để công bố Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn giống như việc công bố thông tin của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc- UNSD”./.