Phát hành thêm 2000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

PV.

Năm 2015, UBND TP. Hà Nội dự kiện thực hiện phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô để huy động vốn cho các dự án trọng điểm của thành phố.

Ông Đào Thái Phúc - Giám đốc KBNN Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: hnx.vn
Ông Đào Thái Phúc - Giám đốc KBNN Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: hnx.vn

Ngày 12/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội tổ chức “Hội nghị công bố kế hoạch phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2/2015” nhằm giới thiệu về kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2/2015 tại HNX vào ngày 19/11.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội, Kho bạc Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội, HNX và các thành viên đấu thầu.

Theo kế hoạch, năm 2015, UBND TP. Hà Nội thực hiện phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô để huy động vốn cho các dự án trọng điểm của thành phố. Đợt phát hành lần 1 năm 2015 bằng hình thức đấu thầu qua HNX đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 28/8/2015.

Thời gian dự kiến cho đợt phát hành lần 2 năm 2015 là ngày 19/11/2015 tới đây tại trụ sở của HNX (phát hành 2.000 tỷ đồng). Tương tự đợt phát hành trái phiếu 1/2015, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn và thanh toán định kỳ 01 năm/lần; hoàn trả gốc 01 lần khi đáo hạn.

Trái phiếu sau khi phát hành sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại HNX. Căn cứ vào khung lãi suất của Bộ Tài chính và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, UBND TTP. Hà Nội quyết định lãi suất phát hành trái phiếu theo nguyên tắc không thấp hơn mức lãi suất phát hành của trái phiếu Chính phủ và tính toán hợp lý so với khung lãi suất của các Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Theo Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2/2015 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 09/7/2015, mục đích phát hành đợt 2/2015 nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư cho 07 dự án chuyển tiếp; 01 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần vốn đối ứng để đảm bảo tiến độ và 03 dự án mới khởi công năm 2015 thuộc các công trình giao thông, đường sắt đô thị, xử lý nước thải, công nghệ, bệnh viện, cải tạo sông…