Hải Phòng:

Phát hiện 2.558 đơn vị, cá nhân vi phạm về kinh tế

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Thanh tra TP. Hải Phòng cho biết, trong năm 2014, Thành phố đã lập 12 đoàn thanh tra chuyên đề quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Tổng số cuộc thanh tra là 427/3.101 công trình, dự án.

Qua thanh tra, đã phát hiện các sai phạm như: bố trí vốn chưa kịp thời, đầy đủ, dàn trải, dẫn đến nhiều dự án, công trình kéo dài thời gian thực hiện, phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (có 55/427 dự án có tổng mức đầu tư tăng 4.982 tỷ đồng, tăng 140%); chậm phát huy hiệu quả dự án, gây lãng phí vốn đầu tư.

Trong 3.101 dự án, công trình nợ đọng đến cuối năm 2013 là 3.535 tỷ đồng; nợ vốn kế hoạch theo tổng mức đầu tư của dự án, công trình là 28.433 tỷ đồng.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán còn những sai phạm, tồn tại với tổng số tiền vi phạm xử lý thu hồi và giảm trừ quyết toán là 12,628 tỷ đồng, trong đó đã kiến nghị xử lý thu hồi kinh tế là 3,885 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán là 8,742 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố Hải Phòng cũng cho biết, trong năm 2014, Thanh tra các cấp của TP đã tiến hành 86 cuộc thanh tra hành chính, 628 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 5.280 cá nhân, tổ chức.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 2.558 đơn vị, cá nhân vi phạm về kinh tế với 36,75 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 19,728 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác là 17,022 tỷ đồng, lập lại trật tự quản lý 1.807m2 đất.

Ban hành 1.935 quyết định xử lý vi phạm hành chính với số  tiền là 6,604 tỷ đồng; chuyển 1 vụ sang cơ quan điều tra.