Phát huy hiệu quả vai trò của dự trữ quốc gia trong đảm bảo an sinh xã hội

Phạm Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ

Năm 2022 khép lại, "cỗ xe" vận hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã ghi lại những dấu ấn quan trọng. Đóng góp vào thành tựu chung của Đất nước trong hành trình “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” sau đại dịch COVID-19, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Bộ Tài chính giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Cục DTNN khu vực Hải Hưng thực hiện hiệu quả công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.
Cục DTNN khu vực Hải Hưng thực hiện hiệu quả công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.

Phát huy vai trò của dự trữ quốc gia

Năm 2022, trên cơ sở đề nghị của UBND các tỉnh, Tổng cục DTNN đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ các địa phương, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ứng cứu kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố thiên tai, dịch bệnh; phát triển nguồn nhân lực ở những vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm tính ổn định cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 

Với tinh thần triển khai quyết liệt, quyết tâm cao của cán bộ, công chức ngành DTNN, đến ngày 26/12/2022, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã triển khai xuất cấp 107.327 tấn gạo trị giá khoảng 1.287 tỷ đồng để hỗ trợ cho Nhân dân các địa phương.

Trong đó, số gạo xuất cấp gồm: Hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2022 cho 16 tỉnh là 13.959 tấn gạo; Hỗ trợ học sinh 42 tỉnh, thành phố là 67.223 tấn gạo; Hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 đầu năm 2022 cho 3 tỉnh là 1.869 tấn gạo; Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho 4 tỉnh là 4.171 tỷ đồng; hỗ trợ dự án rừng 9.534 tấn gạo cho 3 tỉnh; Xuất viện trợ cho Philippines 200 tấn gạo.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ vật tư, trang thiết bị của UBND các tỉnh và đề nghị của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG (xuồng cao tốc, nhà bạt, phao các loại, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện…) cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn để trang cấp cho các bộ, ngành, địa phương kịp thời, sẵn sàng xử lý ngay các tình huống thiên tai, đột xuất, cấp bách xảy ra trên địa bàn các tỉnh; nhằm chủ động và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xuất  cấp, sử dụng hàng DTQG, năm 2022, Tổng cục DTNN đã quán triệt các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch xuất kho, vận chuyển và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đáp ứng việc xuất cấp hàng cho các địa phương khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch tiếp nhận của UBND các tỉnh. Đồng thời, Tổng cục DTNN tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, phân bổ, sử dụng hàng DTQG tại các địa phương.

Ngoài ra, Tổng cục DTNN đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai bão lũ, giáp hạt, hỗ trợ học sinh vùng cao theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Thực tế cho thấy, mặc dù các địa phương được hỗ trợ gạo chủ yếu tập trung ở vùng có điều kiện khó khăn, hệ thống giao thông không thuận tiện; việc giao nhận gạo thực hiện trong thời gian ngắn, nên quá trình triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều hạn chế. Nhưng được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành DTNN đã luôn đảm bảo xuất cấp kịp thời hàng DTQG.

Quyết tâm mới, thắng lợi mới

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn mới toàn ngành DTNN, tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, theo dõi diễn biến nền kinh tế trong nước và tình hình quốc tế, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nội ngành; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong đấu thầu, đấu giá các mặt hàng DTQG đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hàng DTQG do các bộ, ngành quản lý để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.

Hai là, nghiên cứu, dự báo và hoạch định chiến lược, bố trí dự trữ các mặt hàng thiết yếu tại các địa bàn, khu vực trọng điểm trên cả nước, chuẩn bị lực lượng DTQG đủ mạnh. Đồng thời, xây dựng các “kịch bản” ứng phó khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra; quản lý hiệu quả hàng DTQG, xuất cấp kịp thời đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo về số lượng, chất lượng.

Ba là, chủ động nghiên cứu các mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các khu vực khó khăn để xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp; chuẩn bị tốt các phương án cứu trợ, ứng cứu với phương châm “4 tại chỗ” để đối phó kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, an ninh, quốc phòng có  thể xảy ra...

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành DTNN chuyên  sâu, chuyên nghiệp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, đội ngũ cán bộ, công chức ngành DTNN sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, vững vàng bước vào năm mới 2023 với một khí thế mới, quyết tâm mới cùng niềm tin thắng lợi mới.

Bài đăng trên Bản tin Dự trữ Nhà nước - Tháng 01+02/2023