Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Minh Hà

Triển khai Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3/1/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành các quyết định về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ cho Nhân dân 03 tỉnh (Cao Bằng, Ninh Thuận, Sóc Trăng) thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tổng cục DTNN vừa ban hành 03 quyết định xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ cho Nhân dân 3 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tổng cục DTNN vừa ban hành 03 quyết định xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ cho Nhân dân 3 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, đối với tỉnh Cao Bằng, tại Quyết định số 01/QĐ-TCDT ngày 3/1/2023, Tổng cục DTNN đã giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái thực hiện xuất cấp không thu tiền 642,645 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022.

Đơn vị vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ Nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, tại Quyết định số 02/QĐ-TCDT ngày 3/1/2023, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thực hiện xuất cấp không thu tiền 1.183,095 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022.

Đơn vị vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ Nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 3/1/2023, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thực hiện xuất cấp không thu tiền 3.927,69 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022.

Đơn vị vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ Nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tổng cục DTNN yêu cầu, các Cục DTNN khu vực trên khẩn trương thực hiện xuất cấp gạo và hoàn thành việc giao, nhận gạo trước ngày 20/1/2023.

Cùng với đó, các Cục DTNN khu vực báo cáo UBND 3 tỉnh trên về việc giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Cục trưởng các Cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho các địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.