Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Phát huy vai trò của các phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Hà Anh

Trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực, khí thế mới cho toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua yêu nước do Ban Chấp hành Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc phát động luôn thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.
Các phong trào thi đua yêu nước do Ban Chấp hành Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc phát động luôn thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

Nhằm tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực phối hợp với Ban Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Đông Bắc duy trì tốt các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thực hiện cải cách hành chính”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Xây dựng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”...

Qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến cải tiến trong quản lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ, tin học được ứng dụng tại đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đã được triển khai sâu rộng và được đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

Chính vì vậy, hàng năm, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gồm: Mua nhập, xuất bán lương thực dự trữ; Xuất hỗ trợ lương thực cho học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn các tỉnh phía Bắc; Xuất gạo viện trợ cho Nhân dân Triều Tiên, Cu Ba; Xuất gạo hỗ trợ trồng rừng cho tỉnh Bắc Giang, Hà Giang; Tổ chức tiếp nhận, nhập kho bảo quản hàng chuyên dùng theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền...

Với những kết quả, thành tích nổi bật đó, từ năm 2017 đến 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã đạt các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc; nhiều cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua.

Hàng năm có từ 95% - 100% cá nhân đạt lao động tiên tiến, trong đó 283 lượt được Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng Giấy khen; 96 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 4 lượt chiến sỹ thi đua Ngành; 37 lượt Bằng khen của Bộ Tài chính và thành phố, 2 cán bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Trong hoạt động công đoàn, hàng năm, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc đều được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điển hình, từ năm 2017 đến nay, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; 21 lượt đoàn viên công đoàn đã được Công đoàn Viên chức Hải Phòng tặng Giấy khen; 1 đoàn viên được khen thưởng thành tích về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ban Chấp hành Công đoàn Cục phát động đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia, trở thành động lực thúc đẩy đoàn viên, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành DTNN.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động đẩy mạnh hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Cục tiếp tục phát triển các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, từ đó khuyến khích, động viên đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.