Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 19 nội dung lớn

Việt Hoàng (T/h)

Sáng ngày 10/3, tại Tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 9. Phiên họp lần này được tiến hành trong 7,5 ngày, chia làm hai đợt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 19 nội dung lớn để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV - dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thường kỳ thứ 9.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thường kỳ thứ 9.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khối lượng công việc khá lớn để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 3 dự án luật trình Quốc hội lần đầu, cho ý kiến với 2 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết và đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Cụ thể, 03 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 bao gồm: Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. 02 dự án trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật điện ảnh (sửa đổi).

Đối với các nội dung khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp lần này gồm Dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 01 tháng và trong 01 năm của người lao động...

Cho ý kiến về thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan xây dựng hồ sơ tài liệu các dự án luật khá công phu và kỹ lưỡng và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm kỳ khóa XV đã có Kết luận số 19 của Bộ Chính trị với 137 nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh cụ thể, do đó, các cơ quan cần chủ động trong thực hiện, đồng thời linh hoạt, khẩn trương, quyết liệt trong hoàn thiện khung khổ pháp lý.

Về công tác giám sát, tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 1 ngày làm việc với hai vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường đang rất thời sự hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế, tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan; lường trước vấn đề, kỹ lưỡng khách quan, thận trọng, tỉ mỉ lắng nghe nhiều bên để khắc phục những sơ hở nếu có ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý, thực tiễn đặt ra và trong yêu cầu quản lý.

Cho ý kiến về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã tổ chức thành công phiên chất vấn; ngoài chất vấn tại kỳ họp, thời gian quan các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức giải trình và tới đây tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cùng với giám sát tối cao những chuyển chuyên biến tích cực trong hoạt động chất vấn đã khẳng định hoạt động giám sát trực tiếp của Quốc hội lan tỏa hành động, sáng tạo, đổi mới trong giám sát làm cho hoạt động của Quốc hội bám sát thực tiễn hơi thở cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu của cử tri và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân và vì dân, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Cũng trong 7,5 ngày làm việc của phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội như: việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên) năm 2020; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021...

Nhấn mạnh thời gian và khối lượng công việc của phiên họp thể hiện tính chất quan trọng của Phiên họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung cao độ, cố gắng cao nhất hoàn thành chương trình phiên họp với chất lượng tốt nhất.

Ngay trong phiên làm việc sáng ngày 10/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.