Cục Thuế Lạng Sơn:

Phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp

Hoàng Liên Sơn

Ngày 22/4/2021, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phổ biến các nội dung cơ bản của một số nghị định và thông tư về công tác thuế. Điển hình như: cách tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy...

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn cũng quán triệt về công tác triển khai một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai; hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; đăng ký thuế; miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán...

Cùng với đó, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thuế do các tổ chức, đơn vị nêu ra cũng đã được lãnh đạo Cục thuế tỉnh và các phòng chuyên môn giải đáp chi tiết, bảo đảm tính pháp lý, chính xác, phù hợp với yêu cầu.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế của Tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, tránh tình trạng thất thu, nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, tập trung vào các hộ khoán; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; tăng cường kiểm soát, đôn đốc nộp thuế đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh...

Nhờ đó, tính đến hết tháng 3/2021, toàn ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn thực hiện thu nội địa ước đạt 759,3 tỷ đồng, bằng 34,8% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 31,8% dự toán UBND Tỉnh giao.