Phố biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

PV.

Với mục tiêu, đưa chính sách, pháp luật về phòng, chống rửa tiền đi vào cuộc sống và để hoạt động này đạt kết quả cao, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội nghị tuyên truyền về vấn đề này.

Luật Phòng chống rửa tiền là hành lang pháp lý ngăn chặn các tội phạm xuyên quốc gia
Luật Phòng chống rửa tiền là hành lang pháp lý ngăn chặn các tội phạm xuyên quốc gia


Theo đó, Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống rửa tiền đã đượcCục Phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định tổ chức.

Hội nghị có sự tham giá của gần 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án, Công an, Liên đoàn Luật sư, các tổ chức tài chính, phi tài chính của 3 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo, chuyên gia của Cục Phòng chống rửa tiển, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung: Tổng quan về phòng chống rửa tiển; các biện pháp xử lý hành vi rửa tiền; các văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiển.

Đại diện Cục Phòng chống rửa tiển đã giới thiệu những nội dung chủ yếu về trách nhiệm phòng chống rửa tiển của đối tượng báo cáovà cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trách nhiệm của đối tượng báo cáo là những tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến các lĩnh vực như trò chơi có thưởng, casino, dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản…