Phó Thủ tướng chủ trì phiên họp về tình hình ứng trước vốn đầu tư

PV.

Chiều 15/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về tình hình ứng trước vốn đầu tư đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về tình hình ứng trước vốn đầu tư đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi. Nguồn: chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về tình hình ứng trước vốn đầu tư đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi. Nguồn: chinhphu.vn

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, có 15/19 bộ, ngành và 4/61 địa phương đã thực hiện quy định trên để hoàn trả hết 100% số vốn ứng trước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu cần phải thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, được phép bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016- 2020 để hoàn trả.

Cụ thể, ứng trước từ nguồn nào thì phải hoàn trả từ nguồn đó để phân biệt nguồn vốn nào từ kế hoạch ngân sách trung hạn, nguồn ứng vốn nào từ các nguồn hợp pháp khác, trên cơ sở đó để tính toán tỉ lệ thu hồi vốn ứng trước.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình phương án, đối với các khoản ứng trước từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hoặc thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016- 2020 cho các công trình, dự án phòng chống thiên tai thì giao cho địa phương bố trí nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả cho ngân sách Trung ương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành thống kê tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để Chính phủ thảo luận, trình Trung ương cho ý kiến trong thời gian tới.

Việc ứng trước vốn đầu tư được quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, được phép bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016- 2020 để hoàn trả.
Theo đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020, các bộ, ngành Trung ương và địa phương có số vốn ứng trước không lớn phải tự bố trí đủ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình để thu hồi các khoản ứng trước. Đối với một số bộ, ngành, địa phương có số vốn ứng trước lớn phải bố trí vốn để thanh toán khoảng 50% số vốn ứng trước theo ngành, lĩnh vực, chương trình.