Phối hợp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế

Trần Huyền

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế nhằm duy trì sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng hải quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: internet
Lực lượng hải quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: internet

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ... trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Các đơn vị bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đã được Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bản nội địa, cảng hàng không quốc tế.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh theo các tuyến, địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm.

Đồng thời, tập trung trọng tâm vào các mặt hàng trọng điểm là hàng cấm, ma túy, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện..., loại hình xuất nhập khẩu như gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư, vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh, quà biếu, quà tặng, phi mậu dịch và hàng hóa gửi kho ngoại quan... Từ đó, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là ma túy, vũ khí, chất nổ, tài liệu phản động và các mặt hàng cấm khác ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn cộng đồng.

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ...), các lực lượng chức năng trong và ngoài nước trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của người nộp thuế, quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

Trong đó, tăng cường quản lý thuế, tập trung  thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực, nội dung có rủi ro cao như: thương mại điện tử và kinh doanh trên các nền tảng số; hoàn thuế; chuyển giá; chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng vốn; mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế...

Tổng cục Thuế đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng trong quản lý thuế, đặc biệt là cơ quan hải quan, quản lý thị trường để xác minh nguồn gốc hàng hóa, nắm bắt, trao đổi thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu trốn thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng... Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an để thực hiện xác minh các giao dịch kinh tế phát sinh; phối hợp với ngân hàng để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng các giao dịch đáng ngờ...