Phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

PV.

Trong năm 2017, nhiều vụ sai phạm đặc biệt nghiêm trọng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra làm rõ, quyết định kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức đảng vi phạm. Điều này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng quan điểm chỉ đạo "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 22/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 13 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, với nhiều quy định về công tác xây dựng Đảng, về kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng được ban hành; Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kết luận làm rõ nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng, kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, cán bộ đã nghỉ hưu, tạo khí thế mới trong công tác phòng chống tham nhũng...

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nhiều vụ sai phạm đặc biệt nghiêm trọng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra làm rõ, quyết định kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức đảng vi phạm...

Cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 50 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng, kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; Tiến hành thanh tra toàn diện 04 dự án, rà soát việc thanh tra 07 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm toán đã kiến nghị thu về ngân sách Nhà nước 8.716 tỷ đồng, chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự...

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cũng đã tổ chức 08 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 55 nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa phương; Kiến nghị các ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 118 vụ việc, 39 vụ án tham nhũng, kinh tế... Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong phòng chống tham nhũng.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 53 vụ án, 32 vụ việc. Đến nay đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý 26 vụ án, 13 vụ việc, với mức án nghiêm khắc, nhưng rất nhân văn, đúng quy định của pháp luật. Riêng trong năm 2017, đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý 16 vụ án, 10 vụ việc, 16 kiến nghị của Hội đồng xét xử; Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ/216 bị can; đã truy tố 12 vụ/172 bị can; Xét xử sơ thẩm 05 vụ/73 bị cáo; xét xử phúc thẩm 06 vụ/80 bị cáo; Xét xử giám đốc thẩm về phần dân sự 01 vụ án; kê biên và thu giữ tài sản trong một số vụ án đạt khá cao... Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Trong 05 năm (2013 - 2017), Ban Chỉ đạo đã tổ chức 40 đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại 15 cấp ủy, tổ chức đảng Trung ương và 63 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Qua kiểm tra, giám sát, các đoàn kiểm tra đã đưa ra 404 kiến nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đưa 02 vụ án, 04 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 29 vụ án, 05 vụ việc vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 175 vụ án, 237 vụ việc vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Đến nay, phần lớn các kiến nghị đã được thực hiện nghiêm túc, trong đó đã xử lý dứt điểm gần 70% vụ việc, vụ án.

Trong năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm... Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Tổng Bí thư yêu cầu giao trách nhiệm cho các đồng chí đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án. Phấn đấu kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xét xử phúc thẩm 04 vụ án; Kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc, kiến nghị thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.  Chú ý xử lý tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (tình trạng “tham nhũng vặt”). Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng...