Thông tư 341/2016/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài


Ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 341/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Thông tư, tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định như sau:

+ Đối với nhóm 1 gồm có các Đại sứ đặc mệnh, Tổng lãnh sự, Trưởng phái đoàn hay Chủ nhiệm văn phòng được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và cho phòng làm việc của chức danh gồm có bàn ghế làm việc, họp, tiếp khách; tủ đựng tài liệu; máy vi tính để bàn hoặc xách tay; máy in; máy điều hòa; điện thoại cố định và các thiết bị khác.

+ Đối với nhóm 2 có Công sứ, Tham tán và các chức danh Phó, Trưởng đại diện cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được trang bị tương tự như nhóm 1. Riêng bàn ghế họp và tiếp khách sử dụng chung 1 bộ mà không được tách riêng từng bộ như nhóm 1.

+ Với nhóm 3 gồm Bí thư, Lãnh sự, Phó Lãnh sự, Phó trưởng Đại diện và các chức danh khác được quy định các trang thiết bị như bàn ghế làm việc; máy vi tính để bàn; máy điều hòa; máy in, photocopy, scan, fax; tủ đựng tài liệu, giá đựng và các thiết bị khác.

Bên cạnh đó, Thông tư còn hướng dẫn việc thanh lý, hủy, thay thế hay thuê máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Mức khoán kinh phí sử dụng được xác định theo công thức sau:

Mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến/tháng = Giá mua mới máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trên thị trường/Thời gian sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định (năm)/12 tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 341/2016/TT-BTC.