Thông tư 247/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay


Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 247/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Thông tư áp dụng đối với: Tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Người nộp phí là các tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không.

Tổ chức thu phí là các Cảng vụ hàng không (Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng vụ hàng không miền Nam) thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Miễn thu phí đối với các trường hợp sau:

Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm tàu bay chuyên khoang hoặc thuê khoang cho mục đích chuyên cơ).

Chuyến bay của tàu bay công vụ.

Chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác.

Mức thu phí:

Số TT

Dịch vụ chịu phí

Mức thu
(đồng/lượt hạ hoặc cất cánh)

1

Bảo đảm hoạt động bay

165.000

2

Kinh doanh cảng hàng không

335.000

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 151/2013/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 247/2016/TT-BTC.