Thông tư 35/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường


Ngày 25/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Theo Thông tư, các dự án có phương án cải tạo, phục hồi và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt (trường hợp I) phải chịu mức phí cao gấp khoảng 1,5 lần so với cùng một cơ quan (trường hợp II). Đơn cử như sau:
- Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí thẩm định là 6 triệu đồng (trường hợp I), 4 triệu đồng (trường hợp 2).
- Các dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng thì mức phí thẩm định là 61 triệu đồng (trường hợp I), 40,7 triệu đồng (trường hợp 2).
Xem thêm các trường hợp khác tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 35/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 10/6/2017).
Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, riêng trường hợp cơ quan thu phí thuộc diện khoán chi theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP thì được giữ lại 90% số phí đã thu.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 35/2017/TT-BTC.