Thông tư số 14/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp


Ngày 07/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Theo Thông tư, giảm mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp so với quy định hiện hành đối với các thủ tục sau:
- Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/giống (giảm 150.000 đồng/giống);
- Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/vườn giống (giảm 350.000 đồng/vườn giống);
- Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống: 600.000 đồng/lô giống (giảm 150.000 đồng/lô giống).
Đồng thời, Thông tư quy định cụ thể phí cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón); giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
Ngoài ra, Thông tư bổ sung thêm hai tổ chức có thẩm quyền thu phí, lệ phí, bao gồm: Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 14/2018/TT-BTC.