Quảng Bình: 901 cơ sở kinh doanh đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thùy Linh

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, số lượng cơ sở kinh doanh đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền đã đạt 88% tổng số cơ sở đã đăng ký.

Cục Thuế Quảng Bình đã thành lập Tổ thường trực để trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện xuất HĐĐT khởi tạo từ MTT.
Cục Thuế Quảng Bình đã thành lập Tổ thường trực để trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện xuất HĐĐT khởi tạo từ MTT.

Thời gian qua, để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế Quảng Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng để đưa vào kế hoạch, tổ chức thực hiện triển khai.

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Quảng Bình đã đưa vào kế hoạch triển khai là 813 cơ sở kinh doanh (trong đó doanh nghiệp là 569, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là 244). Kết quả đến ngày 31/12/2023, số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là 964 đơn vị, đạt 119%. Tuy nhiên, chỉ có 195 cơ sở kinh doanh đã đăng ký có thực hiện xuất hóa đơn qua hệ thống máy tính tiền, chỉ đạt 20% so với số đã đăng ký.

Để khắc phục tồn tại nêu trên, ngay từ đầu năm 2024, Cục Thuế đã thành lập Tổ thường trực để trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Tính đến ngày 15/3/2024, số lượng cơ sở kinh doanh đã thực hiện xuất hóa đơn tăng lên 88% so với số đã đăng ký (901/1023).

Theo Cục Thuế Quảng Bình, mặc dù số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã tăng lên nhưng vẫn chưa thực chất mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các lý do như: Tâm lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm ăn không chân chính không muốn sử dụng do sợ cơ quan thuế quản lý doanh thu; thói quen người tiêu dùng không lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ…

Cục Thuế Quảng Bình cho biết, tại cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT, các đơn vị này cho biết sẽ thực hiện hỗ trợ giảm giá cho các gói hóa đơn; đồng thời, cam kết đồng hành với cơ quan thuế trong suốt quá trình triển khai, từ đăng ký, hướng dẫn, lắp đặt, sử dụng cho đến chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đúng quy định.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ việc triển khai được nhanh chóng, hiệu quả, các chi cục thuế cũng đã đề xuất các giải pháp như: Chỉ đưa vào Chương trình quay số hóa đơn may mắn đối với các HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; kết hợp tổ chức hội nghị với các người nộp thuế thuộc diện triển khai và các nhà cung cấp dịch vụ; hay thực hiện triển khai theo từng ngành nghề, lĩnh vực nhất định…

Để triển khai hiệu quả việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Bình yêu cầu các đơn vị bám sát các nhiệm vụ về kế hoạch triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Đề xuất việc công khai đối với các địa điểm thực hiện bán hàng xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; phân tích, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn không tương ứng với mô hình hoạt động, kết hợp giám sát sử dụng hóa đơn với kê khai thuế; việc triển khai phải vừa đảm bảo số lượng và chất lượng; thường xuyên rà soát các cơ sở kinh doanh để đưa vào diện triển khai.

Cục Thuế Quảng Bình yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ các phòng thuộc Cục Thuế, các chi cục thuế, các đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình triển khai… đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.