Quốc hội biểu quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV


Sáng 01/4/2021, tiếp tục kỳ họp thứ 11, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định

Sáng ngày 01/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội tổ chức bầu chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, với tỷ lệ 94,79% đại biểu Quốc hội tham gia tán thành.

Theo Nghị quyết, căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Tờ trình số 847 ngày 31/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Biên bản kết quả kiểm phiếu ngày 01/4/2021, Quốc hội quyết định các đại biểu Quốc hội Khóa XIV gồm: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV. 

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa, chúc mừng ba đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.