Quốc hội đề nghị Chính phủ dự báo sát hơn dự toán thu trong năm 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách về các nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo tại phiên họp. Nguồn: mof.gov.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo tại phiên họp. Nguồn: mof.gov.vn

Theo báo cáo của Chính phủ, thu cân đối NSNN năm 2013 ước đạt 752.370 tỷ đồng, giảm 63.630 tỷ đồng (tương đương 7,8%) so với dự toán. Ủy ban Tài chính- Ngân sách chỉ ra một số nguyên nhân giảm thu NSNN, đó là: tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nộp thuế gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số thuế phát sinh phải nộp thấp làm cho số thu nội địa giảm mạnh.

Cùng với đó, dự toán thu, chi NSNN năm 2013 được Quốc hội quyết định với mức phấn đấu khá cao; việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn một số khoản thu theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và theo một số luật thuế làm giảm thu ngân sách khoảng 16.600 tỷ đồng... là những nguyên nhân khiến sụt giảm nguồn thu trong năm 2013.

Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, Chính phủ ước thu cân đối NSNN chỉ đạt 92,2% so với dự toán là khá sát tình hình, song vẫn còn dư địa tăng thu từ việc tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thu vào NSNN một số khoản còn để ngoài NSNN. Do đó, Ủy ban này đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, đồng thời bảo đảm bố trí đủ số tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng năm 2013, không để phát sinh nợ mới.

Năm 2014, Chính phủ xây dựng dự toán thu cân đối NSNN là 782.700 tỷ đồng, tăng 7,9% so với ước thực hiện năm 2013. Ủy ban Tài chính- Ngân sách cơ bản nhất trí với phương án này, song đề nghị Chính phủ rà soát và dự báo sát hơn dự toán thu NSNN trên cơ sở tính toán, xác định rõ thêm một số vấn đề.

Trong đó, Ủy ban này đề nghị Chính phủ cần rà soát thêm số dự toán thu trên cơ sở dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,8%, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến đạt 7%, cùng với việc thu vào NSNN các khoản thuế đã được gia hạn trong năm 2013 chuyển sang năm 2014, đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận thương mại, trốn thuế, chống nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5%, quản lý chặt chẽ và khai thác nguồn thu vào NSNN, đặc biệt là các lĩnh vực còn có thể khai thác được nguồn thu, như khu vực doanh nghiệp nhà nước, từ quản lý tài sản công, khai thác tài nguyên, các quỹ ngoài NSNN...

Đối với số thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu được tính trên cơ sở xác định chi hoàn thuế Giá trị gia tăng là 70.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, theo báo cáo của Chính phủ, nhu cầu phát sinh năm 2014 có thể cao hơn, do đó đề nghị Chính phủ dự báo sát hơn để tính đủ số hoàn thuế phát sinh năm 2014, bảo đảm không để phát sinh thêm nợ mới.

Chính phủ đề nghị năm 2014 bội chi ở mức 5,3% GDP (tương ứng 224.000 tỷ đồng). Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, tỷ lệ bội chi này mặc dù chưa phù hợp với lộ trình giảm dần bội chi đã được Quốc hội quyết định, song trong bối cảnh khai thác nguồn thu gặp nhiều khó khăn, nhu cầu chi vẫn ở mức cao; chi đầu tư phát triển năm 2014 đã phải bố trí giảm so với dự toán năm 2013 thì năm 2014 chưa thể giảm mức bội chi ngân sách theo lộ trình.

Để bảo đảm cân đối, bố trí vốn NSNN đáp ứng các nhiệm vụ chi, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính- Ngân sách đề nghị Quốc hội cho phép bội chi NSNN năm 2014 là 5,3%GDP và không chỉ dành cho chi đầu tư phát triển như quy định của Luật NSNN mà cần dành một phần chi trả nợ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị xem xét nâng mức bội chi cao hơn mức Chính phủ trình để bảo đảm bố trí đủ nguồn trả các khoản nợ của các năm trước và phản ánh đủ khoản đảo nợ.

Về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014 và phương án phân bổ chi thường xuyên, Ủy ban Tài chính- Ngân sách cơ bản nhất trí với các nguyên tắc bố trí, phân bổ ngân sách trung ương như Chính phủ trình.