Quốc hội hoàn thành 2,5 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

Việt Hoàng

Ngày 12/11, theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội ngày 12/11
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội ngày 12/11

Trong 2,5 ngày làm việc để thực hiện công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội và 01 nhóm vấn đề liên quan lĩnh vực kinh tế đã nhận được nhiều câu hỏi về những vấn đề nóng đang được cử tri cả nước quan tâm liên quan đến: Y tế, Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và đầu tư. Các bộ trưởng, lãnh đạo Chính phủ và các thành viên Chính phủ trả lời và giải trình đầy đủ, thẳng thắn, thỏa đáng các vấn đề; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cho thời gian tới.

Cụ thể, ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là Trưởng ngành đầu tiên thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế. Cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sáng 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn phát biểu và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Sáng 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn phát biểu và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày 11/11, Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thực hiện phiên chất vần và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề lao động, việc làm và các vấn đề xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tiếp thu, giải trình thêm những ý kiến mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chiều cùng ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến nhóm vấn đề này. 

Sáng ngày 12/11, theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Trong phiên họp chiều ngày 12/11, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.