Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

PV.

Chiều ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với 391 đại biểu tán thành, chiếm 79,31% tổng số đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Nguồn: internet
Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Nguồn: internet

Theo đó, Quốc hội thống nhất tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 là 1.212.180 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng.

Như vậy, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 được thông qua là 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% tổng sản  phẩm trong nước (GDP).

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho ngân sách, cơ cấu kỳ hạn danh mục nợ, quản lý rủi ro và phát triển thị trường trái phiếu.

Theo Nghị quyết, năm 2017 sẽ phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo tổ chức thực hiện các luật thuế và kịp thời hướng dẫn việc chuyển một số loại phí sang giá dịch vụ đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế. Hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Quốc hội cũng giao các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2017.