Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

PV. (Tổng hợp)

Sáng ngày 21/6, tại phiên họp bế mạc Quốc hội, với tỷ lệ 460/466 đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quốc hội bỏ phiếu thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Nguồn: Internet
Quốc hội bỏ phiếu thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Nguồn: Internet
Cụ thể, đầu giờ họp sáng nay, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có 134 điều và sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công - Ảnh 1

460/466 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
 

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung quan trọng cuối cùng trong phiên bế mạc là Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”.

Trong phần này, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”.

Tiếp đó, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.