Quyết định 2455/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan


Ngày 08/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2455/QĐ-TCHQ @font-face { font-family: "Cambria Math"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { } kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan quản lý, vận hành hệ thống phần mềm, hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm xử lý dữ liệu Hải quan; Kết nối, xử lý thông tin của hệ thống thông tin hải quan với các bên liên quan; Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các đối tượng sử dụng hoặc có kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Trung tâm xử lý dữ liệu Hải quan; Đầu mối thực hiện cung cấp các dịch vụ công điện tử thực hiện cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và không có nguồn thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:Quyết định số 2455/QĐ-TCHQ