Quy định hải quan đối với xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

Theo mof.gov.vn

Một số vướng mắc liên quan đến mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghiệp vụ hải quan của Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã có giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, để giải quyết vướng mắc trên cần nắm rõ các quy định, hưỡng dẫn đã được Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế;

Theo Danh mục HS 2012, các mặt hàng thuộc nhóm 87.02 và 87.03 được phân loại theo kết cấu chủ yếu để chở người, số chỗ ngồi, loại xe, loại động cơ, dung tích xi lanh... không phân biệt loại tham gia giao thông hoặc không tham gia giao thông;

Căn cứ mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, các mặt hàng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, dạng nguyên chiếc, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, được phân loại như sau:

Đối với loại chở 10 người trở lên, kể cả lái xe thuộc nhóm 87.02: Trường hợp là loại chạy dầu thì thuộc phân nhóm 8702.10 “Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)”; Trường hợp là loại chạy xăng hoặc hoạt động bằng điện thì thuộc phân nhóm 8702.90 “Loại khác”.

Đối với loại chở dưới 10 người thuộc nhóm 87.03: Trường hợp là xe chơi gôn thì thuộc mã số 8703.10.10 “Xe ô tô chơi gôn, kể cả xe phục vụ sân gôn (golf buggies)”; Trường hợp là loại chạy xăng thì thuộc phân nhóm 8703.2x “Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện”, mã số cụ thể theo dung tích xi lanh; Trường hợp là loại chạy dầu thì thuộc phân nhóm 8703.3x “Xe ô tô khác, loại có động cơ đốttrong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)”, mã số cụ thể theo dung tích xi lanh; Trường hợp là loại hoạt động bằng điện thì thuộc phân nhóm 8703.90 “Xe hoạt động bằng điện”, nếu là xe ô tô đua nhỏ thì thuộc mã số 8703.90.12, nếu là xe hoạt động bằng điện loại khác thì thuộc mã số 8703.90.19.

Theo các quy định trên, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát mặt hàng nhập khẩu khai báo là xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, đối chiếu mô tả hàng hóa, hồ sơ tài liệu kèm theo mặt hàng và hướng dẫn trên để xác định mã số, áp dụng mức thuế theo quy định và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 31/7/2017.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, kể từ ngày 01/01/2018, việc áp dụng phân loại mã số hàng hóa được thực hiện theo Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý đểthực hiện áp dụng phân loại mã số phù hợp cho từng mặt hàng nhập khẩu.