Quy định mới về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô kể từ ngày 1/4/2013


(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn số 1045/TCT - CS ngày 29/03/2013 lưu ý về chính sách đối với lệ phí trước bạ, trong đó có đề cập đến thay đổi mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô kể từ ngày 1/4/2013.

Mời dowmload công văn: Cong van 1045 - TCT _ CS.pdf