Quy định mới về mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy đinh cụ thể mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Ảnh: Internet.
Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy đinh cụ thể mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Ảnh: Internet.

Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC, đơn vị sự nghiệp được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Đối với cơ quan nhà nước, số tiền phí thu được phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Về tổ chức thu phí, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

So với quy định trước đây, các mức phí tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC, Bộ Tài chính đã bổ sung mức thu phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV.

Cụ thể, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định như sau:

Đối với tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển): dưới 100 thí sinh sẽ là 500.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 đến dưới 500 thí sinh sẽ là 400.000 đồng/thí sinh/lần; Từ 500 thí sinh trở lên sẽ là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Về dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I: dưới 50 thí sinh sẽ là 1.400.000 đồng/thí sinh/lần; từ 50 đến dưới 100 thí sinh sẽ là 1.300.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 thí sinh trở lên sẽ là 1.200.000 đồng/thí sinh/lần.

Đối với nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV: dưới 100 thí sinh sẽ là 700.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 đến dưới 500 thí sinh sẽ là 600.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 thí sinh trở lên sẽ là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Lệ phí phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ là 150.000 đồng/thí sinh/lần.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.