Quy hoạch tổng thế phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020

PV.

(Taichinh) - Ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, định hướng trong thời gian tới, sẽ tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu công nghệ cao quốc gia, bao gồm 3 khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, sẽ thành lập các khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốn để đầu tư.

Đó là Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Hà Nội); Khu công nghệ cao chuyên ngành sinh học Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) và Khu công nghệ cao Ascendas-Protrade tỉnh Bình Dương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập khu công nghệ cao, xây dựng đề án gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để thực hiện Quy hoạch này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định một số giải pháp chủ yếu, như tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với khu công nghệ cao; tăng cường phân công, phân cấp đối với chính quyền thành phố, tỉnh trực thuộc Trung ương trong quản lý khu công nghệ cao.

Đối với vốn để đầu tư các dự án này, Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao.

Chính phủ cũng sẽ ưu tiên bố trí vốn ngân sách để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của các khu công nghệ cao quốc gia.

Đối với các khu công nghệ cao do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa, hình thức và tổng mức đầu tư sẽ do các tỉnh, thành phố quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.