Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Quý I/2017, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng gần 16%

PV.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo tài chính quý I/2017, nhìn chung các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) có kết quả hoạt động kinh doanh khả quan so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê của HNX cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 319 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 86% tổng số doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính) với tổng giá trị lãi đạt hơn 4.024 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cũng có đến 51 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng tổng giá trị lỗ giảm 32,9% so với so với quý I/2017, đạt 127,3 tỷ đồng.

Thống kê của HNX cũng cho thấy, các doanh nghiệp thuộc ngành Tài chính có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Mặc dù số lượng doanh nghiệp ngành Tài chính chỉ chiếm khoảng 7% tổng số doanh nghiệp có lãi trên thị trường nhưng giá trị lãi đạt xấp xỉ 1.356 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 34% tổng giá trị lãi toàn thị trường.

Cùng với ngành Tài chính, ngành bất động sản cũng có giá trị lãi tăng 83% so với cùng kỳ năm trước với 12 công ty hoạt động có lãi, giá trị lãi đạt 299,2 tỷ đồng.

Ngành Xây dựng cũng có một quý hoạt động thuận lợi khi tổng lãi của ngành tăng 33% so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng 35,8%. Nguyên nhân do điều kiện thị trường trong quý I/2017 có nhiều thuận lợi, giao dịch trên thị trường diễn ra sôi động. Bên cạnh đó, các công ty bất động sản và xây dựng cũng đẩy mạnh kinh doanh các dự án, phát triển thương mại, dịch vụ.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, một số ngành đã giảm lỗ đáng kể so với quý I/2016 là ngành công nghiệp, tương đương giảm từ -88,5 tỷ năm 2016 xuống -40,2 tỷ năm 2017, giảm lỗ tương đương -54,6%. Ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú ăn uống, giảm từ -38,3 tỷ năm 2016 xuống -17,7 tỷ năm 2017, giảm lỗ tương đương -54%.

Nhóm ngành có kết quả kinh doanh lỗ lớn nhất là ngành Công nghiệp, chiếm 32% tổng giá trị lỗ và ngành Khai khoáng, Dầu khí, chiếm 21% tổng giá trị lỗ). Các doanh nghiệp thuộc ngành Thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi lợi nhuận sau thuế của toàn ngành giảm 47,6% so với cùng kỳ năm trước.