Quý I/2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt trên 7.200 tỷ đồng

Linh Trang

Tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong quý I/2022 đạt 7.206 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán và bằng 136,2% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này đạt được do có sự đóng góp quan trọng của kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp qua địa bàn Thành phố.

Quý I/2022, số tờ khai làm thủ tục hải quan qua Hải quan TP. Hà Nội đạt hơn 248 nghìn tờ khai, bằng 101,5% cùng kỳ năm 2021.
Quý I/2022, số tờ khai làm thủ tục hải quan qua Hải quan TP. Hà Nội đạt hơn 248 nghìn tờ khai, bằng 101,5% cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, trong quý I/2022, các chỉ số về kim ngạch xuất nhập khẩu, tờ khai, số thu ngân sách qua địa bàn đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, số tờ khai làm thủ tục hải quan qua Cục Hải quan TP. Hà Nội đạt hơn 248 nghìn tờ khai, bằng 101,5% cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,31 tỷ USD, bằng 129,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với sự gia tăng của tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu, số thu ngân sách của Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng có sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, trong quý I, đơn vị thu đạt 7.206 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán và bằng 136,2% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng địa bàn TP. Hà Nội, thu ngân sách đạt 5.615 tỷ đồng, bằng 25,6% dự toán.

Đạt được kết quả trên là do Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, trong đó ban hành văn bản hướng dẫn các chi cục hải quan trực thuộc thực hiện kiểm soát trị giá tính thuế các mặt hàng, nhằm hạn chế các vấn đề vướng mắc phát sinh, cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Đồng thời, đơn vị  kịp thời trong việc cập nhật và khai thác dữ liệu giá, chống gian lận thương mại qua giá, thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước;

Cùng với đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng đã thực hiện tham vấn 706 tờ khai, chấp nhận trị giá khai báo sau tham vấn 644 tờ khai; bác bỏ trị giá tính thuế doanh nghiệp đồng ý khai báo bổ sung 62 tờ khai; truy thu 4,05 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước...