Quý I, Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 2.775 tỷ đồng

Lê Vũ

Theo thống kê, đến ngày 20/3/2019, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 2.775 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,1% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng Tổng hợp Bình Dương tư vấn thủ tục hải quan cho đại diện Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper trước khi nhập khẩu hàng hóa
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng Tổng hợp Bình Dương tư vấn thủ tục hải quan cho đại diện Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper trước khi nhập khẩu hàng hóa

Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được giao chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước là 14.460 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 15.400 tỷ đồng.

Trong quý I/2019, mặc dù có đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng đơn vị vẫn quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý thuế, đã chủ động kiểm tra, rà soát các trường hợp nợ thuế nhằm đảm bảo áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đúng trình tự, thủ tục.

Đồng thời, Cục đã chỉ đạo các Chi cục thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế đúng quy định, tránh phát sinh các khoản nợ mới. Đảm bảo các khoản thu được hạch toán chính xác, kịp thời tập hợp nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Kết quả, đến ngày 20/3/2019, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 2.775 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,1% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong các quý tiếp theo, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa, cải cách hành chính tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị trên các mã nghiệp vụ HS, C/O, báo cáo quyết toán…