Danh sách các công ty chậm trả trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng

Minh Lâm

Số lượng doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tính đến ngày 26/6 đã lên đến 59, chủ yếu vẫn là doanh nghiệp bất động sản.

59 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu, với tổng dư nợ khoảng 159 nghìn tỷ đồng.
59 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu, với tổng dư nợ khoảng 159 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, nhiều doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán các nghĩa vụ nợ trái phiếu vẫn tiếp tục tăng lên.

Tính đến ngày 26/06/2023, có khoảng 59 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc TPDN, theo thông báo của HNX. Công ty Chứng khoán VNDirect ước tính, tổng dư nợ TPDN của 59 doanh nghiệp này vào khoảng 159,5 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,6% dư nợ TPDN toàn thị trường.

Trong khi đó, khoảng hơn 43,8 nghìn tỷ đồng TPDN của các doanh nghiệp trong danh sách trên sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,6% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.

Đối với TPDN đáo hạn, nhận định của các chuyên gia chứng khoán tại VNDirect Research cho biết, áp lực TPDN đáo hạn vẫn đang gia tăng trong 2 quý cuối năm nay, khi tình hình kinh doanh còn kém khả quan.

Do đó, việc đàm phán để gia hạn thời hạn các trái phiếu đến hạn là một trong những giải pháp tốt nhất mà các đơn vị phát hành trái phiếu có thể lựa chọn ở thời điểm này, để có thêm thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và tạo ra đủ dòng tiền chi trả cho các khoản nợ trái phiếu của mình.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.500 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 80.952 tỷ đồng, chiếm 51% tổng giá trị đáo hạn. Theo sau là nhóm Ngân hàng với 27.261 tỷ đồng, chiếm 17.2%.

Ngày 17/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, hiệu lực từ 1/7/2023. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu riêng lẻ thứ cấp, đồng thời tăng tính minh bạch và chuẩn hóa của thị trường này.

Bên cạnh đó, theo tổng hợp ý kiến của các thành viên VBMA, quy định thời hạn 3 tháng tính từ 16/6/2023 để hoàn thành thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ được phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP là một trong những điểm quan ngại của thành viên thị trường, cần các hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý để đảm bảo thực hiện quy định trong thực tế.