Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

PV.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 260/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội dự toán thu hơn 320 nghìn tỷ đồng năm 2017. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bảo hiểm xã hội dự toán thu hơn 320 nghìn tỷ đồng năm 2017. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự toán thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm thất nghiệp, thu bảo hiểm y tế và tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính là 320.771.000 triệu đồng;

Về dự toán chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chi chế độ bảo hiểm y tế, chi phí quản lý là 239.534.000 triệu đồng.

Mức chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 6.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

Việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 và pháp luật có liên quan.