2 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu 33.371 tỷ đồng

PV.

Chiều 21/02, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 2/2017.

2 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam thu 33.371 tỷ đồng, đạt 11,8% so với dự kiến kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
2 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam thu 33.371 tỷ đồng, đạt 11,8% so với dự kiến kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

BHXH Việt Nam cho biết, sau 2 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam thu 33.371 tỷ đồng, đạt 11,8% so với dự kiến kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số thu BHXH bắt buộc là 22.992 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện là 130 tỷ đồng, thu BHTN là 1.830 tỷ đồng, thu BHYT là 8.419 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho 1,09 triệu lượt người, tăng 50.000 lượt người (5%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: 26.400 người hưởng BHXH hàng tháng; 82.500 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 974.300 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, sau 2 tháng đầu năm 2017 triển khai nhiệm vụ của ngành, BHXH Việt Nam đã gặp một số khó khăn, ví dụ cụ thể như: Nhiều địa phương chưa kịp thời lập, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phát hành thẻ bảo hiểm y tế của cơ quan BHXH.

Đại diện của BHXH Việt Nam cũng cho biết, việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT những tháng đầu năm tiếp tục gia tăng, dẫn đến số nợ BHXH ước tính hết tháng 2/2017 khoảng 14.800 tỷ đồng.

Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhất là Bộ Y tế đề xuất, kiến nghị các nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp…

Tập trung chỉ đạo BHXH địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT; thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH… Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngành bảo hiểm sẽ quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ…

Tiếp tục triển khai xây dựng đề án “Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đến khả năng cân đối quỹ BHYT” và “Đề án xây dựng mô hình tổ chức BHXH, BHYT, BHTN ở Việt Nam”.