Quyết định xử phạt 5 công ty bán hàng đa cấp

Theo baodautu.vn

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) đã quyết định xử phạt 5 công ty bán hàng đa cấp (BHĐC) gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam), Công ty Cổ phần Visi Việt Nam, Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong số này, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1 tòa nhà CT3 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội bị phạt 350 triệu đồng.

Trước đó một số đơn khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đã phản ánh đến cơ quan chức năng hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp củadoanh nghiệpBHĐC này.

Sau khi kiểm tra, cơ quan này đã quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam số tiền 350 triệu đồng bởi các vi phạm duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp/mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp; không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật, không cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý Cạnh tranh cũng đã phạt tiền Công ty Cổ phần Visi Việt Nam 280 triệu đồng đối với các hành vi hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới BHĐC theo quy định của pháp luật; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng của doanh nghiệp; ký hợp đồng tham gia BHĐC với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam cũng bị phạt tiền 430 triệu đồng với hàng loạt hành vi như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký BHĐC với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Còn Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam bị phạt 220 triệu đồng với các hành vi: không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

Cũng bị phạt 270 triệu đồng là Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng bởi không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC.

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị phạt 190 triệu đồng bởi các hành vi không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC; hoạt động BHĐC tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của sản phẩm.