Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 10/2019

Với sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là có nhiều bước chuyển quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn Tỉnh.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người nộp thuế.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã quyết liệt thực hiện những chủ trương lớn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp...

Cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế các cấp. Cục Thuế Thừa Thiên - Huế còn đăng tải đầy đủ bộ TTHC về thuế lên Trang thông tin điện tử của Ngành để giúp NNT thuận tiện trong việc tìm hiểu về các TTHC.

Thực hiện chỉ đạo trên, các Chi cục Thuế đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết TTHT theo đúng quy định về nội dung và hình thức, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC. Nhờ đó, công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy trình, hầu hết hồ sơ của NNT đều được giải quyết sớm hơn so với thời hạn quy định.

Cùng với đó, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã công khai địa chỉ tiếp nhận, số điện thoại, đường dây nóng để NNT thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC cũng được Cục Thuế Thừa Thiên - Huế triển khai kịp thời và hiệu quả. Cục Thuế đã phối hợp định kỳ với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về TTHC thuế, đặc biệt là những quy định mới được ban hành, sửa đổi.  Nhờ đó, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã thực hiện được 24 chuyên đề phóng sự, các chuyên đề được thực hiện theo cách thức mới, tập trung vào những vấn đề thời sự nóng hổi được nhiều người quan tâm, từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách thuế, thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi.

Với những giải pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm trên, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đạt được những bước chuyển quan trọng trong công tác cải cách TTHC thuế, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, thực sự trở thành người bạn đồng hành của NNT.